Liên hệ

Tianjin Hentaiboyu quốc tế kinh doanh công ty TNHH

Add.:Pilot miễn phí khu vực thương mại, Thiên Tân, 300308, Trung Quốc

Liên hệ: Ông Frank Zhu

Skype: militaryuniform

Tel & WhatsApp: +8613302019738

Thư điện tử: frank@hengtai-boyu.com

Mũ bảo hiểm đạn đạo

Mũ bảo hiểm chống đạn được sử dụng chủ yếu trong quân đội chống lại nhân sự, những điểm chính của người Mỹ và Đức mũ bảo hiểm. Ngoài vintage mũ bảo hiểm bên ngoài, hiện tại sản xuất mũ bảo hiểm đạn đạo là những vật liệu chính bằng polyethylene trọng lượng phân tử cao siêu vật liệu hai sợi (DOYENTRONTEX) aramid (Kevlar), trọng lượng phân tử cao bằng polyethylene sợi mũ bảo hiểm ánh sáng, ngăn ngừa Cục trung học yêu cầu trọng lượng là chỉ cách 1.2 kg. Bộ binh cơ thể áo giáp mũ bảo hiểm để phá vỡ shrapnel trực tiếp và chống đạn, các yêu cầu chung để đối phó với 5M 9mm cỡ nòng đạn và shrapnel tác động.