Liên hệ

Tianjin Hentaiboyu quốc tế kinh doanh công ty TNHH

Add.:Pilot miễn phí khu vực thương mại, Thiên Tân, 300308, Trung Quốc

Liên hệ: Ông Frank Zhu

Skype: militaryuniform

Tel & WhatsApp: +8613302019738

Thư điện tử: frank@hengtai-boyu.com

Túi ngủ

Túi ngủ là túi ngủ. Túi ngủ hầu hết đang có trên thị trường bởi một nhiệt độ thoải mái và nhận dạng cực của nhiệt độ, sự thoải mái trong ngủ qua đêm, nhiệt độ là sử dụng một loạt các giới hạn nhiệt độ, tối đa và tối thiểu. Nhiệt độ thoải mái tối đa đề cập đến một túi ngủ trong nóng nhưng không phải là rất nhiều mồ hôi nhiệt, nói chung được định nghĩa là dây kéo túi ngủ mở, cánh tay ra, túi ngủ đầu không thắt chặt.