Liên hệ

Tianjin Hentaiboyu quốc tế kinh doanh công ty TNHH

Add.:Pilot miễn phí khu vực thương mại, Thiên Tân, 300308, Trung Quốc

Liên hệ: Ông Frank Zhu

Skype: militaryuniform

Tel & WhatsApp: +8613302019738

Thư điện tử: frank@hengtai-boyu.com

Chống lại khởi động nguồn gốc của chỉnh sửa

Được gọi là đôi giày đầu tiên của thế giới là chiến đấu khởi động, bắt đầu sớm nhất là Đế quốc La Mã, dường như màu đỏ.

Không thể phạt chiến tranh thế giới lần đầu tiên, khi cần thiết bổ sung này bên trong thế chiến II, hầu hết các quốc gia tham chiến với khởi động chiến đấu, giúp cải thiện tinh thần, tìm kiếm hùng mạnh tay có thể giữ cho bê sau đây, đặc biệt là mắt cá chân mùa đông khởi động ngựa được ấm áp và khởi động chiến đấu hiện đại về cơ bản bắt đầu từ từ chiến tranh Việt Nam, người Mỹ ở thời điểm đó bắt đầu phát triển khởi động chiến đấu thực sự.